Aluminio

  • BARRAS / VARILLAS
  • HOJAS
  • PLACAS
  • TIRAS
  • PIEZAS CIRCULARES
  • SECTIONS
  • TUBOS / TUBERÍAS

Aluminium Stangen
Abmessungsbereich: 3 x 3 mm – 250 x 250 mm
Legierung EN-Nr.
Al99,5 EN AW 1050 A
AlCuMgPb EN AW 2007
AlCuMg2 EN AW 2024
AlMg3 EN AW 5754
AlMgSiPb EN AW 6012
AlMgSi0,5 EN AW 6060
AlMgSi1 EN AW 6082
AlZnMgCu1,5 EN AW 7075

Aluminium Stangen flach
Abmessungsbereich: 6 x 2 mm – 300 x 20 mm
Legierung EN-Nr.
Al99,5 EN AW 1050 A
AlCuMgPb EN AW 2007
AlCuBiPb EN AW 2011
AlCuMg1 EN AW 2017 A
AlCuMg2 EN AW 2024
AlMg4,5Mn EN AW 5083
AlMg3 EN AW 5754
AlMgSi0,7 EN AW 6005 A
AlMgSiPb EN AW 6012
AlMgSi0,5 EN AW 6060
AlMgSi1 EN AW 6082
AlZn4,5Mg1 EN AW 7020
AlZnMgCu0,5 EN AW 7022
AlZnMgCu1,5 EN AW 7075
E-Al99,5 EN AW 1350
E-AlMgSi0,5 EN AW 6101

Aluminium Stangen 4 – kant
Abmessungsbereich: Ø 2 x 680 mm
Legierung EN-Nr.
Al99,5 EN AW 1050 A
AlCuMgPb EN AW 2007
AlCuBiPb EN AW 2011
AlCuMg1 EN AW 2017 A
AlCuMg2 EN AW 2024
AlMg4,5Mn EN AW 5083
AlMg3 EN AW 5754
AlMgSi0,7 EN AW 6005 A
AlMgSiPb EN AW 6012
AlMgSi0,5 EN AW 6060
AlMgSi1 EN AW 6082
AlZn4,5Mg1 EN AW 7020
AlZnMgCu0,5 EN AW 7022
AlZnMgCu1,5 EN AW 7075

Aluminium Stangen 6 – kant
Abmessungsbereich: 4 – 100 mm
Legierung EN-Nr.
AlCuMgPb EN AW 2007
AlCuBiPb EN AW 2011
AlMgSiPb EN AW 6012
AlMgSi0,5 EN AW 6060
AlMgSi1 EN AW 6082
AlZnMgCu0,5 EN AW 7022
AlZnMgCu1,5 EN AW 7075

Aluminium Bleche
Stärke 0,3 – 10 mm
Formate: KF 1000 x 2000 mm
MF 1250 x 2500 mm
GF 1500 x 3000 mm
Legierung EN-Nr.
Al99,5 EN AW 1050 A
AlCuMg1 EN AW 2017 A
AlMg1 EN AW 5005 A
AlMg4,5Mn EN AW 5083
AlMg3 EN AW 5754
AlMgSi1 EN AW 6082
AlZn4,5Mg1 EN AW 7020
AlZnMgCu0,5 EN AW 7022
AlZnMgCu1,5 EN AW 7075

Aluminium Riffelblech «DUETT»
Stärke: 1,5 – 2,0 mm
2,5 – 4,0 mm
3,5 – 5,0 mm
5,0 – 6,5 mm
Formate: KF 1000 x 2000 mm
MF 1250 x 2500 mm
GF 1500 x 3000 mm
Legierung EN-Nr.
AlMg3 EN AW 5754

Aluminium Riffelblech «DUETT»
Stärke: 2,5 – 4,0 mm
3,5 – 5,0 mm
5,0 – 6,5 mm
8,0 – 9,5 mm
Formate: KF 1000 x 2000 mm
MF 1250 x 2500 mm
GF 1500 x 3000 mm
2000 x 6000 mm
Legierung EN-Nr.
AlMg3 EN AW 5754

Aluminium Platten
Stärke 12 – 500 mm
Formate: KF 1000 x 2000 mm
MF 1250 x 2500 mm
GF 1500 x 3000 mm
Legierung EN-Nr.
Al99,5 EN AW 1050 A
AlCuMg1 EN AW 2017 A
AlMg1 EN AW 5005 A
AlMg4,5Mn EN AW 5083
AlMg3 EN AW 5754
AlMgSi1 EN AW 6082
AlZn4,5Mg1 EN AW 7020
AlZnMgCu0,5 EN AW 7022
AlZnMgCu1,5 EN AW 7075

Aluminium Bänder
Dicken: 0,065 – 5,0 mm
Breiten: 10 x 1600 mm
Legierung EN-Nr.
Al99,5 EN AW 1050 A
Al99,9 0,5Mg EN AW 5210
AlMg2Mn0,8 EN AW 5049
AlMg3 EN AW 5754
AlMn1Cu EN AW 3003

Aluminium Ronden
Stärke: 0,5 – 3,0 mm
Diameter: Ø 200 – 1450 mm
Legierung EN-Nr.
Al99,5 EN AW 1050 A
Al99,7 EN AW 1070 A
Al99 EN AW 1200 A
AlMnCu EN AW 3003
AlMn1Mg0,5 EN AW 3005
AlMn1 EN AW 3103
AlMg1 EN AW 5005
AlMg2Mn0,8 EN AW 5049
AlMg2,5 EN AW 5052
AlMg4,5Mn EN AW 5083
AlMg5Mn EN AW 5182
AlMg2Mn0,3 EN AW 5251
AlMg3 EN AW 5754

Form: T-Profile
Maße: 12 x 10 x 2 mm – 120 x 80 x 8 mm
Legierung EN-Nr.
AlMgSi0,5 EN AW 6060
AlMgSi1 EN AW 6082

Form: Winkel gleichschenklig
Maße: 10 x 10 x 1 mm – 150 x 150 x 10 mm
Legierung EN-Nr.
AlMgSi0,5 EN AW 6060
AlMgSi1 EN AW 6082
AlMg3 EN AW 5754
AlMgSi4,5Mn EN AW 5083

Form: Winkel ungleichschenklig
Maße: 15 x 8 x 2 mm – 230 x 100 x 3 mm
Legierung EN-Nr.
AlMgSi0,5 EN AW 6060
AlMgSi1 EN AW 6082
AlMgSi4,5Mn EN AW 5083

Form: U-Profile
Maße: 8 x 8 x 8 x 1 mm – 80 x 160 x 80 x 10 mm
Legierung EN-Nr.
AlMgSi0,5 EN AW 6060

Abmessung: 5 x 1 mm – 400 x 16 mm
Legierung EN Nr.
Al99,5 1050
Al99,8 1080A
AlMg3 5754
AlMgSi0,5/ 0,7 6060
AlMgSil 6082
AlMg4,5Mn 5083
AlCuMgPb 2007

Vierkant- und Rechteckrohre
Abmessung: 15 x 15 x 2 mm – 300 x 120 x 4,5
Legierung: ALMgSi0,5 En AW 6060