Giới thiệu

Sản phẩm thế mạnh của EUMET: Đồng

  • Đường ống ga, nước, vệ sinh theo EN 1057 + DVGW
  • Đường ống máy lạnh và thông khí theo EN 12735-1 + -2
  • Đường ống công nghiệp theo EN 12449
  • Đường ống y tế EN 13348
  • Đường ống bình ngưng / trao đổi nhiệt theo EN, ASTM and ASME
  • Ống LWC
  • Đồng dạng tấm, đĩa và lá cuộn theo EN 1172 + EN 1652